Колекторната кутия е важен елемент в изграждането на отоплителна инсталация.
Колекторната кутия може да бъде два модела за вграждане и открит монтаж.
Колекторните кутии се избират спрямо капацитета на отоплителната система и броя отоплителни кръгове. В колекторната/ разпределителна/ кутия се поставя профилен колектор, от който се осъществява разпределението на тръбите до всяко отоплително тяло, радиатор, лира за баня, конвектори и други.