МЕДНИ ТРЪБИ, МЕДНИ ФИТИНГИ

Медните тръби и медните фитинги са универсални. Медта е много добър материал за създаване на отоплителни инсталации, а също така и за студено и горещо водоснабдяване, което се обуславя от нейните физични и механични свойства. Тя е с добра топло- и електропроводимост и е устойчива към окисление. Характеризира се с висока устойчивост на корозия. Медта е много пластичен метал, устойчив на големи натоварвания, осигуряваш висока степен на надеждност. Благодарение на високата пластичност на метала, медният тръбопровод при замръзване на водата в него не се напуква, а леко се разширява, като след размразяването си се възстановява до изходното състояние.
Независимо от незначителната дебелина на стената, тръбите от мед издържат на по-голямо работно. Използват се два вида медни тръби твърди, които са с дължина от 3 до 5 метра и меки.

Медни тръби и медни фитинги се отличават с голяма трайност, надеждност и дълговечност