Prity GA 33

Котли на твърдо гориво

Не е наличен
1 172.00 лв. с ДДС.
Прод. код: Prity GA 33
  • Описание
Обща мощност 36 KW
Мощност водна риза + лъчиста 33+3 KW
Отопляем обем 554 m3
Гориво - дърва GA 33 с декоративна врата - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища GA 33 с декоративна врата - Гориво - лигнитни въглища
Диаметър на кюнците 150 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 51/51/117