Условия

Връщане на стока и рекламации

Несъответствия и отказ от получаване на стока преди получаване:

Можете да откажете получаване и заплащане ако използвате опцията за плащане с наложен платеж на поръчания продукт в момента на доставката само в следните случаи:

•Ако има явно несъответствие между поръчан и доставен продукт, което може да се установи с обикновен преглед на продукта.
•Ако продуктът или опаковката са видимо повредени.
•Ако цената, която трябва да заплатите, не съответства на посочената в Уебсайта при заявяване на поръчката.
•Ако не е спазен срока за избрания от Вас тип доставка.

Ако в момента на доставката откажете да получите продукта по причина, различна от изброените, трябва да заплатите разходите за доставка и връщане.

За отказа от получаване се съставя протокол от доставчика. При неподписване на протокола от Ваша страна се приема, че отказът е неоснователен и трябва да заплатите разходите за доставка и връщане.

Връщане и замяна на продукт след получаване и установяване на дефект, повреда или несъответствие:

Ако е налице несъответствие между поръчания и доставения продукт и е било невъзможно да се установи в момента на доставката, моля свържете се с нас на емайл: berit05@abv.bg или на тел.: 0888 284 014. Ние ще заменим Вашия продукт след извършване на оглед и установяване на несъответствието.

Ако след доставката забележите, че Вашият продукт който сте поръчали е дефектен или повреден, несъответстващ или ако не отговаря на Вашите очаквания, Beritbg.com приема връщане на неупотребявани стоки до 14 дни от датата на доставката.

Вие имате законово определено право в срок до 14 дни след получаване на поръчаните от Вас продукти да размислите и да развалите договора, да ги върнете и да Ви възстановим парите за продуктите, без каквото и да е било основание или обяснение от Ваша страна, при спазване на условията за връщане и замяна на стоки.

Условия за връщане и замяна на стока:

Стоките се приемат за замяна или връщане само при условие, че върнатата стока е неизползвана, в оригинална опаковка. Стоката трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта посредством транспортен кашон или транспортно аеро фолио и изпратена на адрес: гр. София, кв. Княжево, бул. "Цар Борис III", № 375 - Берит ЕООД - тел. 0888 284 014

Beritbg.com си запазва правото да откаже връщане или замяна на продукти, които не отговарят на по-горните изисквания или ако желаете да върнете или замените вече заменен продукт.

Ако желаете да върнете или замените продукт, моля свържете се с нас на e-mail адрес: berit05@abv.bg или ни се обадете на телефон: 0888 284 014. Изпратете обратно продукта на адрес: гр. София, кв. Княжево, бул. "Цар Борис III", № 375 - Берит ЕООД - тел. 0888 284 014.

Когато връщате или заменяте продукт, без основателна причина всички разходи за първоначалната доставка,и за връщането, са за Ваша сметка. При основателна причина за връщане като дефектен продукт, повреден продукт или несъответстващ по описание продукт и технически параметри, разходите се поемат от нас. При замяна на продукт за друг продукт, когато поръчания от Вас продукт не ви удовлетворява или просто желаете замяна за друг, разходите са за Ваша сметка.

В рамките на пет работни дни след получаване на върнатия продукт ще заменим Вашия продукт с продукт който желаете или ще въстановим сумата, платена от Вас чрез пощенски запис или по банкова сметка.

Законова гаранция на продуктите продавани на Beritbg.com

Всички продукти са с две години законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно правата на потребителя, произтичащи от Закона за защита на потребителите чл. 112 до чл. 115 от Закона за защита на потребителите. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация и да упражни правото си на гаранция в срок от 2 години.

При доставка до Вас Вие може да проверите съответствието на доставената до Вас стока.

Beritbg.com отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й.

За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва:
Да притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
Да отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на снимки, описание и т.н.;
Да притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид.

Във всички други случаи, като например, ако закупената стока не ни е по вкуса, или представлява подарък, който не е подходящ или не ни харесва – не можем да се позовем на законовото си право на рекламация съгласно законова гарранция.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да иска възстановяване на заплатената сума (разваляне на договора), заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другите.

Всички други въпроси, свързани със замяната, връщането и рекламациите на продуктите предлагани от Beritbg.com, могат да бъдат доуточнени чрез емайл: berit05@abv.bg или на телефон: 0888 284 014

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за продажба на стоки между страните или отнасящи се до него ще бъдат разрешавани от компетентния орган съобразно българското законодателство.

За връзка с контролен орган за защита правата на потребителите: 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 933 05 65
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Алтернативно решаване на спорове:

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:

Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в Европейския съюз да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

Линк към платформата: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към Комисия за защита на потребителите,който се явява орган с оглед предвидените в Закона за защита на потребителите разпоредби и правомощия.

Линк към платформата: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya